Lunchwebbinarier med tema hållbarhet

Under våren håller vi en kort serie av lunchwebbinarier för dig som vill träffa intressanta och relevanta föreläsare som på olika sätt lyfter lärande för hållbar utveckling. Varje webbinarie är 20 minuter långt och du deltar genom att ansluta via länkarna nedan. Du behöver inte anmäla dig på förhand. Under webbinarierna berättar vi också kort om Grön Flagg. Alla webbinarier spelas in, så här har du också möjlighet att ta del av dem i efterhand här.

Kommande webbinarier:

En inspirerande hållbarhetsresa med Grön Flagg - Onsdag 5 maj, kl. 12.30-12.50 

Möt Eva Ahl, grundskollärare på Svandammsskolan i Nynäshamn, som har ett stort engagemang i lärande för hållbar utveckling. Svandammsskolan har genomfört sin första hållbarhetsresa med Grön Flagg. Hör Eva berätta om några aktiviteter, elevengagemanget på skolan och hur de spridit sitt hållbarhetsarbetet till närsamhället i syfte att uppmuntra till förändring och handlingskraft.

Delta i webbinariet »

 

Tidigare webbinarier:

 

Utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling - 14 april

Möt Anna Eklund, förskollärare, lärare i matematik och NO-ämnen och sedan tio år tillbaka lärare på Naturskolan i Lund. Anna har många års erfarenhet av utomhuspedagogik. Hör henne berätta om hur man kan arbeta lustfyllt med lärande för hållbar utveckling på den egna gården eller i närområdet.   

Se webbinariet »

Digitala lärresurser och hållbar utveckling  - Onsdag 21 april

Möt Sara Schesny, museipedagog på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Sara är matematik-och NO-lärare i grunden och har många års erfarenhet av utveckling av digitala lärresurser. Hör henne berätta om några av museets lärresurser och hur de kan kopplas till Lärande för Hållbar Utveckling.

Se webbinariet »

Klimatångest – så pratar du med barn och unga om deras oro - Onsdag 28 april

Möt Frida Berry Eklund, specialist på klimatkommunikation och medgrundare till ”Våra barns klimat”. Frida ger tips på hur lärare och andra verksamma inom förskolan och skolan kan prata med barn och unga om deras klimatångest med utgångspunkt i sin nya bok.  

Se webbinariet »

Kontakt