Hållbarhet på schemat med Grön Flagg

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges skolor och förskolor omsätter vi kunskap till direkt handling. Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att en hållbar framtid börjar nu! Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.

 

Varje år delar Håll Sverige Rent ut pris till Årets Hållbara förskola, skola och gymnasium. Alla Grön Flagg-medlemmar som skickar in en färdig resa innan 1 oktober 2020 är med och tävlar!

Ett medlemskap i Grön Flagg kostar 1500kr per år. Håll Sverige Rent är en ideell stiftelse och har inget vinstintresse. Medlemsavgiften är viktig för att vi ska kunna fortsätta driva och utveckla Grön Flagg. I medlemsskapet ingår bland annat kvalitetssäkring av ert arbete med lärande för hållbar utveckling, hållbarhetscertifiering, fortbildning, personligt stöd och vägledning samt tips och inspiration.

Gå med i Grön Flagg »
Läs mer om Grön Flagg »

Hur går arbetet med Grön Flagg till?

Lärandeprogrammet Grön Flagg består av sex steg som över ett läsår hjälper skolor att arbeta mer strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling. Grön Flagg-metoden är flexibel och lätt att anpassa och omsätta direkt, oavsett verksamhetens egna förutsättningar.

Läs mer om Grön Flagg-metodiken »

 

 

Kontakt