Hållbar utveckling på schemat

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges förskolor och skolor, med både lärare och elever, omsätter vi kunskap till direkt handling och skapar förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Medlemsskolorna granskas och certifieras efter Grön Flaggs riktlinjer. 

Ett medlemskap i Grön Flagg kostar 1500kr per år. Håll Sverige Rent är en ideell stiftelse och har inget vinstintresse. Medlemsavgiften är viktig för att vi ska kunna fortsätta driva och utveckla Grön Flagg. I medlemsskapet ingår bland annat kvalitetssäkring av ert arbete med lärande för hållbar utveckling, hållbarhetscertifiering, fortbildning, personligt stöd och vägledning samt tips och inspiration.

Håll Sverige Rent delar också ut pris varje år till årets hållbara för-, grund- och gymnasieskola. Alla Grön Flagg-medlemmar som skickar in en färdig resa innan 1 oktober 2020 är med i urvalsprocessen. 


Läs mer om Grön Flagg »
Gå med i Grön Flagg »

Hur går arbetet med Grön Flagg till?

Lärandeprogrammet Grön Flagg består av sex steg som över ett läsår hjälper skolor att arbeta mer strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling. Grön Flagg-metoden är flexibel och lätt att anpassa och omsätta direkt, oavsett verksamhetens egna förutsättningar.

Läs mer om Grön Flagg-metodiken »

 

 

Kontakt