Vanligaste skräpet i tätorter

Det absolut vanligaste skräpet på gator och torg är fimpen. 62,4% av skräpet består av fimpar i de kommuner som mäter skräp. Håll Sverige Rent har tidigare uppskattat att 1 miljard fimpar hamnar på våra gator och torg per år. Som tvåa kommer snuset som står för 14% av allt skräp.

Om fimpar och snus exkluderas från statistiken är det plast och papper som dominerar. 

Tuggummi är också ett vanligt skräp. De särredovisas dock i Håll Sverige Rents mätningar och syns inte i statistiken nedan. Detta eftersom det är svårt att veta om det är en fläck efter ett "gammalt" tuggummi eller ett nytillkommet tuggummi.

Statistik från samtliga år hittar du i diagrammen här nedanför. 

Kontakt

Har du frågor om vår statistik eller våra mätningar? Kontakta då Britta Lönn på 070-263 99 10 eller britta.lonn@hsr.se.

 

Skräpfraktioner i tätorter

Publiceringsdatum: 2021-09-16 Välj ett år i menyn för att se skräpfördelningen. Resultatet visar fördelningen mellan olika skräpfraktioner i procent.

Andel skräp undantaget fimp och snus

Välj ett år i menyn för att se skräpfördelningen. Resultatet visar fördelningen mellan olika skräpfraktioner i procent exklusive fimpar och snus.

Kontakt