Skräpmätningar i större tätorter

Här hittar du resultaten av de skräpmätningar som har genomförts i större tätorter sedan 2009. Skräpmätningarna redovisar det genomsnittliga antalet skräpföremål per tio kvadratmeter. 
 

Kontakt