Skräpmätningar på stränder

Skräpmätningar på stränder är ett sätt att bedöma nedskräpningen av våra hav. Stranden – som är gränsen mellan land och hav förväntas spegla både det skräp som havet för upp på stranden och själva nedskräpningen av turister och boende – som i sig är en källa till den marina nedskräpningen. De stränder som ingår i Håll Sverige Rents övervakning finns representerade i Egentliga Östersjön, Södra Östersjön samt Kattegatt. Skräpmätningarna påbörjades 2012 med projektet Baltic Marine Litter MARLIN, med stöd från Havs- och vattenmyndigheten. Totalt ingår 10 stränder. Skräpet samlas in utefter en sträcka på 100 m tre gånger per år (vår, sommar, höst).  

Kontakt