Undersökningar om skräp på land

För att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats är det viktigt att ha kunskap. Ett av Håll Sverige Rents kärnområden är att samla in kunskap om skräpet, vilket vi gör på olika sätt.

Ett är att mäta skräpet. Vi har tagit fram en rad verktyg för skräpmätning i olika typer av miljöer. Vi ställer samman resultaten från alla de kommuner som mäter sina skräpmängder i "Skräpfacit" – ett dokument som gör en uppföljning av målet för nedskräpning i den nationella avfallsplanen möjlig.

Ett annat är att mäta vad vi människor tycker om nedskräpningen och genom att driva kampanjer som syftar till att ändra beteenden och attityder.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Britta Lönn på britta.lonn@hsr.se eller 070-263 99 10.

 

Verktyg för skräpmätning

Här hittar du våra verktyg och metoder för att mäta både nedskräpningen och medborgarnas attityder kring problematiken.

Statistikportal

Statistik från skräpmätningar i stadsmiljö finns i vår statistikportal.

Kontakt