Kartläggning av marint skräp med drönare

Test av skräpmätning med drönare på Björnö.I projektet TrashCam undersöks om drönare kan vara till hjälp för att kartlägga och utvärdera förekomsten och spridningen av marint skräp på utvalda pilotstränder i Östersjön. I projektet kombineras olika befintliga spetstekniker, som var för sig är innovativa, i ett nytt sammanhang för att utveckla en metod specialiserad för att kartlägga skräp. Genom att bland annat använda ett autoidentifieringsprogram kan detta bli ett effektivt och kostnadsbesparande sätt att inventera marint skräp på stränder. 

Mätningar viktiga för att lära om skräpet

Att kartlägga och följa upp nedskräpningen är avgörande för att kunna sätt in rätt åtgärder och mätbara mål. Skräpmätningar på stränder är ett sätt att bedöma nedskräpningen av våra hav. Stranden – som är gränsen mellan land och hav förväntas spegla både det skräp som havet för upp på stranden och själva nedskräpningen av besökare på stranden.

Genom inventeringen får man reda på var skräpet finns och var det kommer ifrån, hur mycket och vad för slags skräp det är. Eventuellt kan det också ge svar på hur olika åtgärder fungerar samt mäta utvecklingen över tid. 

År 2012 startade den svenska övervakningen av skräp på stränder som vetter mot Kattegatt, Öresund och Östersjön. Programmet drivs av Havs- och vattenmyndigheten och Håll Sverige Rent koordinerar mätningarna samt ansvarar för den nationella databasen för data från mätningar av skräp på stränder. Läs mer om våra strandstädningar »

Drönare skulle kunna bli en innovativ och kostnadseffektiv metod som kan komplettera dagens manuella övervakning. En annan applikation skulle kunna vara att man med drönare kan kartlägga större områden än som görs i dagsläget för att till exempel göra riktade städinsatser på stränder med störst behov.

 

Håll Sverige Rent är projektledare för TrashCam och bistår med kunskap kring miljöövervakningen av skräp på stränder. Företaget SKARL AB är projektpartner och står för den tekniska kompetensen och det mesta av det operativa arbetet. Projektet finansieras av Vinnova (total budget 810 000 SEK) och pågår mellan maj 2018 och juni 2019.

Kontakt