Het Zweedse Allemansrecht (Het recht van toegang van het publiek)

Het allemansrecht biedt u een prachtige mogelijkheid om wandelend, joggend, fietsend, te paard of op de ski's de vrije natuur van Zweden te ontdekken. Maar wees verstandig. Laat zien dat u om de natuur geeft, zodat wij met zijn allen kunnen blijven genieten van deze prachtige landschappen. Download de poster van het allemansrecht.


Wat wel en niet mag:

1. Ik zal particuliere woningen vermijden.

De Zweedse bossen en de vrije natuur zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Dit geldt niet voor gebieden met bebouwing en tuinen. In sommige gevallen is het moeilijk om de exacte grenzen van een tuin vast te stellen. Waar moet u op letten?

  • Een hek, muur, heg of natuurlijke grenslijn, zoals een rivier of een beek.
  • Een grasveld in de directe nabijheid van particuliere woningen.
  • Aangeplante bloemen, fruitbomen of moestuinen.
  • Schuurtjes, kassen en hutten.

2. Ik zal mijn tent alleen opzetten op een plaats waar het is toegestaan. 

U mag uw tent voor één of twee dagen opzetten, zolang u de eigenaar van het terrein geen overlast bezorgt en geen schade toebrengt aan de natuurlijke omgeving. Onthoud: Ga nooit kamperen op ecologisch kwetsbaar land, weilanden, akkers en andere velden met aangeplante gewassen. Blijf tevens uit de buurt van woonhuizen, wegen en historische gebouwen. Als u wilt kamperen nabij een huis of een gebouw, of met een grotere groep, vraag dan eerst toestemming aan de eigenaar.

3. Ik zal geen vuur maken op of vlakbij rotsen, of op plaatsen waar het risico bestaat dat het vuur zich verspreidt.

Zorg er bij het maken van een kampvuur voor dat er geen kans bestaat dat het vuur zich verspreidt of schade aanricht aan de omgeving. De beste oplossing is om een kuil te graven. Houd deze klein en houd er toezicht op. Steek geen vuur aan op of nabij rotsen, omdat deze door de hitte kunnen barsten, en wis alle sporen van een open vuur uit voordat u vertrekt. Maak nooit een kampvuur aan wanneer er brandgevaar bestaat of gedurende aanhoudende droogte. Nationale parken en reservaten hanteren gewoonlijk strenge regels m.b.t. het aanleggen van een kampvuur. In het geval van een brandgevaarlijke situatie kan er een stook verbod worden uitgevaardigd. Informeer altijd bij de plaatselijke autoriteiten of een dergelijk verbod van kracht is.

4. Ik zal geen rommel achterlaten en al mijn afval meenemen.

Afval achterlaten is ten strengste verboden. De oplossing is eenvoudig. Neem het mee en gooi het thuis weg. In het geval er vuilnisbakken aanwezig zijn, mag u deze uiteraard gebruiken.

5. Ik zal geen sporen achterlaten van menselijk afval.

Houd er rekening mee dat er buiten de officiële kampeerterreinen geen wasruimten en toiletten zijn. Graaf een gat wanneer u uw behoefte moet doen. Toiletpapier moet worden begraven of worden verbrand (wanneer er geen stookverbod is), zodat het niet wegwaait. Doe uw behoefte niet in de buurt van open water of rivieren, evenals van gebouwen en boerderijdieren. 

6. Ik zal geen schade toebrengen aan bossen of natuur.

Het allemansrecht geldt voor bossen en andere natuurlandschappen, maar let op dat u geen schade aanbrengt aan gewassen, herbebossingen, ingezaaide akkers of andere kwetsbare gebieden. Blijf op de paden om zoveel mogelijk schade te voorkomen, dit geldt vooral voor fietsers en ruiters. Vergeet niet dat de kans op vernielingen in groepsverband groter is dan wanneer u alleen onderweg zou zijn.

7. Ik zal altijd het hek sluiten.

U mag, om van A naar B te komen, alleen gebruik maken van hekken, of over een omheining klimmen, in gebieden waar het allemansrecht van toepassing is. Voorwaarde is wel dat u geen privéterrein betreedt zonder toestemming van de eigenaar. Blijf op veilige afstand van boerderijdieren. Klim desondanks zo weinig mogelijk over hekken, omheiningen, wallen of heggen, tenzij er echt geen redelijk alternatief in de buurt is, en sluit altijd het hek. Wanneer u toch over een omheining moet klimmen, doe dit dan zo voorzichtig mogelijk opdat u niets vernielt.

8. Ik zal geen beschermde bloemen plukken.

U mag wilde bessen, bloemen en paddenstoelen plukken en gevallen takken en kreupelhout verzamelen. Bepaalde plantensoorten zijn bij de wet beschermd en mogen dus niet worden geplukt. Verse twijgen, takken, berkenbast, schors, bladeren, eikels, noten en hars zijn dus verboden om mee te nemen. Het is strafbaar om struiken of bomen om te zagen c.q. te hakken.

9. Ik zal de reglementen die gelden in beschermde gebieden respecteren.

In beschermde gebieden, zoals nationale parken en natuurreservaten, gelden bepaalde reglementen die het allemansrecht beperken of juist uitbreiden. Laat u informeren over de reglementen voor de gebieden die u bezoekt of wilt gaan bezoeken en lees de bepalingen en de voorwaarden op de borden in het park.

10. Ik zal op mijn hond letten.

Honden mogen mee de natuur in, maar tussen 1 maart en 20 augustus moet u ze goed onder controle houden. Houd uw hond dan aangelijnd, zodat hij niet een veld inrent waar bijvoorbeeld kalveren en lammeren staan te grazen. Tijdens de lente en de zomer is het dierenleven het meest kwetsbaar en zelfs de vriendelijkste hond kan alleen al door zijn aanwezigheid problemen en schade veroorzaken. Maar ook gedurende de andere jaargetijden is het een goed idee om uw hond goed in de gaten te houden, zodat hij geen wilde dieren verwondt of verstoort. En…zorg ervoor dat er geen hondenpoep achterblijft.

11. Ik zal rekening houden met andere mensen en dieren als ik geniet van de Zweedse natuur.

Natuurlijk is mountainbiken en paardrijden door het bos een geweldige ervaring, maar vergeet niet dat u andere mensen (en ook dieren wat dat betreft) kunt storen bij hun beleving van de natuur. Het allemansrecht geldt voor iedereen. Wees tevens extra voorzichtig in het voorjaar. Dit is de tijd dat de vogels broeden en de dieren het meest gevoelig zijn.

12. Ik zal alleen daar gaan zwemmen waar het mogelijk is .

Zwemmen is in Zweden haast overal toegestaan, met uitzondering van privéterreinen of daar waar toegang verboden is ter bescherming van vogels of zeehonden. Hetzelfde geldt voor het (tijdelijk) aanleggen van uw boot. U mag uw boot bij alle steigers aanleggen, zelfs bij privésteigers, mits  u de eigenaar niet stoort. Het is toegestaan om te zeilen op zee, op meren en andere waterwegen, op voorwaarde dat er geen verboden of restricties van kracht zijn. Waterscooters zijn alleen toegestaan in bepaalde gebieden. Neem contact op met het plaatselijke provinciale bestuur voor meer informatie.

13. Ik zal alleen een motorvoertuig besturen op plaatsen waar het is toegestaan.

Het allemansrecht betekent niet dat u automatisch toestemming hebt om met de auto of de motor de Zweedse natuur en bossen te gaan verkennen. Terrein- en off-road rijden is, op een paar uitzonderingen na, in Zweden verboden. Het rijden op een sneeuwscooter kan op een besneeuwde ondergrond echter zijn toegestaan. Parkeer uw voertuig altijd naast de weg. Voorwaarde is wel dat u de ondergrond niet vernielt, de landeigenaar niet lastigvalt en de weg op welke manier dan ook niet verspert.

 

Kontakt