För elever

Du ska göra ett journalistiskt arbete – ett reportage, en film eller ett foto – om ekologisk hållbarhet.

Vad är ekologisk hållbarhet? Allt som påverkar och har med jordens ekosystem att göra – som klimat, luft, land, vatten, biodiversitet och ekosystemtjänster. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Tips på frågor att undersöka » 

I vår guide Unga Reportrar – Steg för steg finns allt du behöver veta innan du sätter igång. Från hur du väljer din story till hur du skickar in ditt bidrag.

Här finns guiden »

Kontakt