Om tävlingen

Tävlingen är öppen för alla elever åk 6-9 och gymnasiet.

Kategorier

Tävlingen har tre kategorier:

 • Reportage
 • Foto
 • Film

Vi utser vinnare i två olika åldersklasser:

 • åk 6-9
 • Gymnasiet 

Priser till vinnarna

Vinnaren i vardera kategori får diplom och pris, totalvinnaren i varje åldersklass kammar hem 10 000 kr. De vinnande bidragen får även möjligheten att tävla internationellt (efter att de översatts eller fått engelska undertexter).

Viktigt datum

Inkomna bidrag bedöms från och med 1 mars varje år så ett tips är att skicka in bidragen under perioden augusti - februari. Bidrag som skickas in efter 1 mars är med och tävlar nästkommande år.

Så skickar ni in bidragen

Läraren i klassen skickar in tävlingsbidragen. Samla bidragen i en komprimerad mapp (zip-fil) innan du skickar dem. Texter och foton kan du lägga direkt i mappen. Filmbidrag laddas först upp på Youtube eller liknande. Samla sedan länkarna i ett text-dokument som du lägger i mappen.

Så här skapar du en komprimerad mapp:

1. Samla alla filer i samma mapp på datorn. Döp mappen till skolan och klassens namn.

2. Om du har PC: Högerklicka på mappen och välj "Skicka till" och sedan "Komprimerad mapp"
Om du har Mac: Högerklicka på mappen och välj "Komprimera [mappens namn]"

Här skickar ni in era bidrag »

Tävlingsregler

Bidragen ska:

 • Innehålla elevens/elevernas namn, ålder, skolans namn och land.
 • Ha en tydlig koppling till ekologisk hållbarhet.
 • Fokusera på en lokal ekologisk hållbarhetsfråga eller problem, gärna med en global koppling.
 • Inkludera en eller flera möjliga lösningar.
 • Ha spridits till en lokal publik i minst tre kanaler. (t.ex. visats upp på skolan eller på skolans webb). Spara bildbevis/länkar på detta.
 • Följa upphovsrättsliga regler (med andra ord, var säker på att bilden eller musiken får användas på detta sätt och ange alltid källa och upphovsman/kvinna).
 • Ha en titel och angivna källor.
 • Vara rätt längd, storlek och format (se nedan):
 • Reportage: max 1000 ord + max tre bilder.
 • Foto: levereras i jpg, png, tif eller gif + max 150 ord om hur fotografiet kan kopplas till ditt ämne. Undvik bildcollage, text i bilden och överdriven manipulation av bilden. Fotografiet som ska vara av hög kvalitet (minst 1,0 MB).
 • Film: max 3 minuter lång och publicerad på Youtube.

Vad tittar juryn på?

Reglerna ovan ska självklart följas, men vad tittar juryn på mer? Här finns ett bedömningsstöd som juryn använder. Ta gärna hjälp av detta vid självskattning eller kamratbedömning.  

Frågor?

Vill du veta mer eller har frågor? Välkommen att kontakta oss:
E-post: ungareportrar@hsr.se

Frida Änghede, projektledare, Håll Sverige Rent
Telefon: 072-576 53 54

Kontakt