Skräpmätningar på stränder

Skräpmätningar på stränder är ett sätt att bedöma nedskräpningen av våra hav. Stranden, som är gränsen mellan land och hav, förväntas spegla både det skräp som havet för upp på stranden och själva nedskräpningen från turister och boende – som i sig är en källa till den marina nedskräpningen.

Håll Sverige Rent ansvarar för miljöövervakningen av skräp på stränder i Sverige. Det är totalt 16 stränder som ingår i programmet som är uppdelat på två områden: 1) Skagerrak (Bohuskusten) och 2) Kattegatt, Öresund och Östersjön.

Skräpet samlas in längs en sträcka på 100 m tre gånger per år (vår, sommar, höst).

I dagsläget är det endast statistik från Kattegatt, Öresund och Östersjön som visas här. Det sker för närvarande ett byte av databas och ett nytt uttagsverktyg för statistik är under utveckling. Arbetet beräknas vara klart under våren 2022. Därefter kommer det finnas statistik på skräp på stränder från hela Sverige.

Kontakt