Snitt för antal skräp i stadsmiljö

Snittet baseras på de kommuner som har genomfört skräpmätning i stadsmiljö innevarande år. Deltagande kommuner kan vara olika år från år vilket gör att det inte är helt rättvisande att jämföra resultat rakt av mellan olika år. 

Resultatet visar hur mycket skräp vi kan förvänta oss att det finns i de stadsmiljöer där mätningar är genomförda. Mätningen redovisar antalet skräp per tio kvadratmeter.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Britta Lönn på 070-263 99 10 eller britta.lonn@hsr.se.

Snitt antal skräp per 10 kvadratmeter 2010-2020

Publiceringsdatum: 2021-09-16

Kontakt