Resultat per år och park

Sedan 2013 erbjuder vi skräpmätningar i parkmiljö. Mätningarna genomförs av de deltagande kommunerna men utbildning, beräkningar och sammanställning av resultat utförs av Håll Sverige Rent och Statisticon. I diagrammet nedan presenteras resultat från alla skräpmätningar som genomförts sedan start.

Diagrammet visar hur mycket skräp vi kan förvänta oss att det finns i de parkmiljöer där mätningar är genomförda och det redovisas som antal skräp per tio kvadratmeter.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Britta Lönn på 070-263 99 10 eller britta.lonn@hsr.se.

Antal skräp per 10m²

Uppdaterat 2021-09-22

Klicka på en stapel för att se nedanstående nivåer.

Nivå 1: År (medelvärde)
Nivå 2: Park
Nivå 3: Skräpfraktioner

Kontakt