Skräpmätningar i fjällen

Under sommaren 2020 har Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen (STF) mätt skräp på vandringsleder vid Kebnekaise, Storulvån, Helags och Sylarna. 

Skräpet har mätts på 1 km längs vandringlederna vid tre tillfällen under sommaren. Det förekom inte någon organiserad städning och skräpet plockades inte upp i samband med mätning förutom efter sista mätningen.

Ett snitt för de tre mätningarna på varje plats tas fram och visar då hur mycket skräp man kan förvänta sig att se en dag på respektive plats under perioden. 

Snittet för antal skräp per mättillfälle och plats var 47 skräpföremål på en kilometer. 

Vilket slags skräp hittades?

Tobaksrelaterat skräp och förpackningar från mat och dryck står för nästan allt skräp.

Snusprillan är vanligast

Det vanligaste skräpet är snusprillor som står för hela 40% av skräpet. I de flesta andra av våra mätningar brukar fimpen vara den vanligaste skräpet.

Skräp från mat och dryck

Här ser du fördelningen för skräp som är relaterat till mat och dryck. Skräpet kan vara i vilket material som helst - t.ex. är matförpackningar i plast och i papper sammanslaget i det här diagrammet.

Kontakt