Skräpmätning vid badplatser

Sommaren 2020 genomfördes pilotmätningar på tre badplatser i Vellinge, Lomma och Svedala. Resultaten visar att till skillnad från i stadsmiljö där fimpen är det överlägset vanligaste skräpet utgör plasten en nästan lika stor andel av skräpet som fimparna på de tre stränderna. Pilotprojektet genomfördes tillsammans med sydskånes avfallsbolag Sysav. 

Läs mer om hur skräpmätningar på badplatser går till »

 

Nästan lika mycket plast som fimpar

Resultaten visar att till skillnad från i stadsmiljö där fimpen är det överlägset vanligaste skräpet utgör plasten en nästan lika stor andel av skräpet som fimparna på de tre stränderna. Då ska man komma ihåg att även fimparna till stor del består av en slags plast – cellulosaacetat – så tillsammans utgör dessa två tredjedelar av allt skräp på de tre pilotstränderna.

Förpackningar vanligt plastskräp

Godis-/snacks-/glassförpackningar står för en fjärdedel av allt plastskräp. Även sugrör och omslag till dessa är ett vanligt förekommande plastskräp, de står för 14 procent av plasten. På en av stränderna stod sugrören för så mycket som 20 procent.

Vanligaste kategorierna

Här ser du vilka skräpkategorier som var vanligast på badplatserna.

Kontakt