35 miljoner skräpföremål på en vecka

Siffrorna kommer från den kartläggning av nedskräpningen i stadskärnorna i 75 kommuner som Håll Sverige Rent utfört på uppdrag av Naturvårdsverket i juni 2020. Genom skattningar av skräpmätningarna kan resultatet skalas upp och speglar alla 290 kommuners centralorters stadskärnor.

Läs mer om undersökningen här »

Skattningen visar att det fanns 35 miljoner skräpföremål på trottoarer, gågator, gång- och cykelbanor i Sveriges centralorter mellan 12 och 18 juni 2020. Det motsvarar 60 ton skräp.  

Håll Sverige Rent har också tagit fram siffror för hur mycket skräp varje person i snitt slängde på marken under mätveckan. Genom att dividera det skattade antalet skräpföremål med antalet invånare i landets centralorter kan vi konstatera att varje invånare i snitt har slängt 5 skräpföremål på marken under en vecka.

 

Antal skräp

Antal skräp i miljoner när resultaten från våra 75 mätningar skalas upp till alla Sveriges 290 kommuner. Totalt antal skräpföremål är 35 miljoner.

Skräpets vikt

Skräpets vikt i ton när resultaten från våra 75 mätningar skalas upp till alla Sveriges 290 kommuner. Total vikt är 60 ton.

Antal skräp per 10 kvadratmeter

Snittet totalt är 7,7 skräpföremål per 10 kvadratmeter.

Kontakt