641268
var med och plockade skräp 2020.

Bra att tänka på när du plockar skräp med barn

AKTUELLT MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET: 

 

Vi följer, och uppdaterar oss löpande på, Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skräpplockningen ska vara säker.

Läs mer om Håll Sverige Rents förhållningssätt till coronaviruset och säker skräpplockning här

Prata om skräpet

Skräpplockning med barn är en pedagogisk aktivitet. Syftet är inte att barnen ska städa och hålla rent, utan att lära sig att inte skräpa ner. Skräpplockningen ger också massor av möjligheter att prata om avfall, återvinning, konsumtionssamhället och begrepp som hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det är också ett tillfälle att prata om vems ansvar det är att det ligger skräp i naturen och varför människor slänger skräp.

Var uppmärksam på farligt skräp

Gå igenom med barnen vad man får och inte får plocka innan ni ger er ut. Vassa och farliga saker som glasbitar, sprutor, döda djur och liknande bör en vuxen ta hand om. Vi rekommenderar att barn alltid har handskar när de plockar skräp. Mindre barn bör inte gå ut och plocka ensamma och aldrig vid potentiellt farliga områden som vägar, sjöar och hav.

Följande skräp bör inte barn plocka:

 • Trasigt glas
 • Vassa föremål av trä, metall eller plast
 • Batterier
 • Medicinskt avfall (medicinflaskor, kanyler)
 • Olja, oljefat
 • Kondomer

Farligt avfall

Om ni hittar farligt avfall som bilbatterier, sprayburkar eller spillolja, låt en vuxen ta hand om det på ett aktsamt sätt och lämna det på en miljöstation. Kontakta din kommun om du inte har möjlighet att själv ta hand om det farliga avfallet.
Kolla gärna in vår lista med fler rekommendationer för skräpplockning med barn »

Försäkringar för små skräpplockare

Håll Sverige Rent har inga försäkringar för skräpplockare, utan det är den som anordnar den enskilda skräpplockaraktiviteten som står för försäkring. Exempelvis en skola för eleverna eller en förening för sina medlemmar.

Undvik vägar och fågelskyddsområden

Det kan vara lockande att plocka skräp längs våra bilvägar där det tyvärr ofta ligger en hel del skräp. Men vägstädning klassas som vägarbete och kräver särskild utbildning i bland annat trafiksäkerhet. Tänk på att vägområdet kan sträcka sig flera meter från vägen och inkludera både vägren och diken.

Ta också alltid hänsyn till fågelskyddsområden och andra känsliga biotoper.

För dig som bor längs Bohuskusten 

Längs Bohuskusten finns sex så kallade OSPAR-stränder, dessa utgör referensstränder och ska inte städas av allmänheten. Informationen som samlas in från referensstränderna utgör ett viktigt verktyg för att mäta och protokollföra skräpet som flyter iland längs våra kuster.

På följande stränder ska du inte plocka skräp:

 • Haby, Ramsvikslandet, Sotenäs kommun
 • Edsvik, Tanum kommun
 • Ängklovbukten, Saltö, Strömstads kommun
 • Grönevik, Överön, Kungälv kommun
 • Gröderhamnsvik, Lysekils kommun
 • Barrevik, Orust kommun

Osäker på var stränderna ligger? Kolla in strandstädarkartan, där finns OSPAR-stränderna markerade. 

Kontakt