641268
var med och plockade skräp 2020.

Gotlands kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Lägg plockat skräp i påsar! Gärna sorterat så man får plast för sig, papper för sig, metall för sig. Sedan slänger deltagare detta på återvinningen.

Kontakt

Anna Hallbom: anna.hallbom@icloud.com och 0767021287

 

Kontakt