641268
var med och plockade skräp 2020.

Vimmerby kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen uppmanar att kontakta Gatukontorets Drift

Kontakt

Jonas Johansson: jonas.johansson@vimmerby.se och 0492-769882

http://www.vimmerby.se/trafikochinfrastruktur/hallvimmerbykommunrent.4.1...

Kontakt