641268
var med och plockade skräp 2020.

Västerviks kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Plockat skräp läggs i avfallskärl.

Kontakt

Emma Axelsson: emma.axelsson@vastervik.se och 0490-25 71 03

www.vastervik.se

Kontakt