641268
var med och plockade skräp 2020.

Nybro kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpet ni samlar in tas vid behov omhand av vaktmästare men skolan ansvarar själva för den kontakten.

Kontakt

Emma Adrian: emma.adrian@nybro.se och 0481-45355

https://nybro.se/miljo-boende/skrapplockardagarna/

Kontakt