641268
var med och plockade skräp 2020.

Kalmar kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpplockarna samlar ihop skräpet och representanter från serviceförvaltningen åker runt och hämtar upp enligt överenskommelse.

Aktiviteter i kommunen

Information kommer inom kort.

Kontakt

Marcus Kindahl: marcus.kindahl@kalmar.se och 0480-450518

https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/skrapplockardagarna.html

Kontakt