641268
var med och plockade skräp 2020.

Hultsfreds kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarmaterial. Materialet består av skräpsoppåsar samt pedagogiskt material i form av en loppa, som barnen får pyssla och leka med. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kontakta Östra Smålands Kommunalteknikförbund, så hämtar de skräpet.

Aktiviteter i kommunen

Kommunen har i dagsläget inte bestämt om det kommer att ordnas egna aktiviteter.

Kontakt

Niklas Nilsson: niklas.nilsson@osk.hultsfred.se och 0495241526

www.hultsfred.se

Kontakt