641268
var med och plockade skräp 2020.

Mörbylånga kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Beroende på mängd så tar förskolor och skolor hand om det själva, eller så ombesörjer annan personal att det forslas till återvinningscentral.

Kontakt

Thérese Lindquist: therese.lindquist@morbylanga.se och 0485-471 39

www.morbylanga.se

Kontakt