641268
var med och plockade skräp 2020.

Ljungby kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Efter att skräp har plockats går det att få det hämtat genom att ringa och boka med Bredemads Återvinningscentral via telefonnummer: 0733–739368.

Aktiviteter i kommunen

Vi kommer att uppmuntra till skräpplockarpromenader för arbetsplatser och engagerade.

Kontakt

Hanna Svahntröm: hanna.svahnstrom@ljungby.se och 0372789088

https://www.ljungby.se/sv/miljo-och-klimat/hallbar-utveckling/hall-sveri...

Kontakt