641268
var med och plockade skräp 2020.

Markaryds kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

De privatpersoner, föreningar och företag som väljer att plocka skräp i egen regi kan lämna upplockat skräp på återvinningsstationerna i kommunen eller på återvinningscentralen Alandsköp.

återvinningsstationerna och återvinningscentralen ska skräpet lämnas sorterat.

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackning
  • Glasförpackningar
  • Metallförpackning

Öppettider på Alandsköp:

Måndag kl. 08:00-14:00
Tisdag kl. 08:00-14:00
Onsdag kl. 08:00-18:00
Torsdag kl. 08:00-14:00
Fredag kl. 08:00-14:00
Lördag kl. 08:00-12:00.

Aktiviteter i kommunen

Markaryds kommun officiella Skräpplockardag den 23 april är inställd på grund av coronaviruset.

Kontakt

Annica Hegefeldt: annica.hegefeldt@markaryd.se och 0433-72057

www.markaryd.se

Kontakt