641268
var med och plockade skräp 2020.

Älmhults kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Efter skräpplockningen är det dags att ta hand om skräpet på närmaste återvinningsstation. Sortera ut skräpet till återvinning så långt det är möjligt. Farligt avfall, såsom glödlampor, sprayburkar, batterier och elektronik, ska lämnas på Äskya avfallsanläggning.

Kontakt

Cecilia Axelsson: cecilia.axelsson@almhult.se och 046755075

https://www.almhult.se/sv/miljohalsa/miljoochklimatarbete/hallbarutveckl...

Kontakt