641268
var med och plockade skräp 2020.

Alvesta kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Deltagarna kontaktar avfallsbolaget ARAB för hämtning.

Kontakt

Ebba Lejeby: ebba.lejeby@alvesta.se och 0472-150 78

www.alvesta.se

Kontakt