641268
var med och plockade skräp 2020.

Tranås kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Du tar själv hand om det skräp du samlat in. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast och lämna sedan påsen med övrigt brännbart i din vanliga soptunna eller på Norraby återvinningscentral.

Vid behov kan skolor och förskolor få sitt skräp upphämtat (större mängder). Kontakta då VA- och avfallsavdelningen på: vaavfall@tranas.se.

Aktiviteter i kommunen

I år vill Tranås kommun anordna en kampanjvecka för skräpplockardagarna, 4 – 8 maj. (Tänk på att beställa ert material i god tid innan kampanjveckan).

Självklart är det fritt för skräpdeltagarna att välja när de vill anordna aktiviteter under våren men Tranås kommun ser helst att förskolor, skolor och ungdomsföreningar försöker att planera in dessa dagar mellan 4 och 8 maj. En kampanjvecka underlättar planering, samordning och det kan ge ett mycket effektfullt budskap när flera väljer att gå ut samtidigt.

Kommunen kommer under veckan även att anordna en allmän aktivitet för att öka medvetenheten kring nedskräpning samt locka fler kommuninvånare till att delta – mer info kommer!

Kontakt

Annsofie Sarenäs: annsofie.sarenas@tranas.se och 0140-68816

https://tranas.se/miljoinfrastruktur/avfallatervinning/skrapplockardagar...

Kontakt