641268
var med och plockade skräp 2020.

Eksjö kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Information kommer längre fram.

Kontakt

Sara Bergqvist: sara.bergqvist@eksjo.se och 038136208

www.eksjo.se

Kontakt