641268
var med och plockade skräp 2020.

Nässjö kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Om ni deltar på skräpplockardagarna under vecka 17, 18 eller 19 och det blir soppåsar som inte får plats i sopkärlet går det bra att ställa dessa bredvid. Om ni plockar skräp någon annan dag på våren och soppåsarna inte får plats i kärlet ska detta meddelas till Nässjö Affärsverk på telefonnummer: 0380-51 70 00

Aktiviteter i kommunen

Under hösten kommer förskolebarn i 5-6 års ålder bjudas in av kommunen till en förmiddag med aktiviteter. Vid fem tillfällen på olika platser i Nässjö kommun kommer barnen får möjlighet att se hur en sopbil fungerar, lära sig mer om källsortering och hur man blir en miljöhjälte.

Kontakt

Elin Enhäll: elin.enhall@nassjo.se och 0380-51 82 37

https://nassjo.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/hall-nassjo-...

Kontakt