641268
var med och plockade skräp 2020.

Jönköpings kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kontakta Kurt Granstrand  eller Stefan Holst på Tekniska kontoret för att komma överens om hur påsarna ska tas om hand.

Kontakt

Ulrika Franke: ulrika.franke@jonkoping.se och 036-106497

www.jonkoping.se

Kontakt