641268
var med och plockade skräp 2020.

Habo kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Deltagarna tar själva hand om skräpet. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast vid närmaste återvinningsstation (FTI). Om ni är i behov av extra hämtning av hushållsavfall, kontakta miljö- och hållbarhetsstrategen.

Aktiviteter i kommunen

Aktiviteter i kommunen genomföra av skolor och förskolor.

Kontakt

Anna Lööv: anna.loov@habokommun.se och 036-442 82 69

https://habokommun.se/Bygga-bo--miljo/Klimatforandringar-och-miljo/Kampa...

Kontakt