641268
var med och plockade skräp 2020.

Aneby kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Det skräp som plockas lämnas till återvinningen.

Kontakt

Carolina Kastensson: kommunikationsteamet@aneby.se och 0380-46100

www.aneby.se

Kontakt