641268
var med och plockade skräp 2020.

Mjölby kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skolorna som deltar kan samla sitt skräp i sopsäckar (med maxstorlek 125 l/påse) och ställa dessa väl förslutna vid sina sopkärl vid ordinarie sophämtning. Självklart går det också bra att sortera sitt skräp i största möjliga mån och lämna på kommunens återvinningsstationer.

Aktiviteter i kommunen

- Kommunen har en hållbarhetskalender för år 2020 med en utmaning för varje månad kopplat till avfall. I koppling till Skräpplockardagarna är avfallsutmaningen i april månad att "plogga", alltså röra på sig och samtidigt plocka skräp, till fördel för både människor, djur och miljön. Denna kalender har skickats ut till alla hushåll i kommunen och ett inlägg kopplat till detta ska även läggas upp på Facebook. Då kommer skräpplockardagen att uppmärksammas i detta inlägg.

- Mjölby kommun erbjuder även studiebesök för skolor för att få veta mer om vart skräpet de plockar tar vägen och hur det kan sorteras. Vänligen kontakta kommunen om ni är intresserade av att boka in ett studiebesök.

- På Huljedagen (en aktivitetsdag på återvinningscentralen i Mjölby) den 9 maj uppmärksammas Skräpplockardagarna.

Sammanfattningsvis anordnas ej någon egen aktivitet specifikt för Skräpplockardagarna men kommunen har som förhoppning att kunna kombinera kampanjen med andra aktiviteter under våren.

Kontakt

Rebecca Miss: rebecca.miss@mjolby.se och 0142366047

www.mjolby.se

Kontakt