641268
var med och plockade skräp 2020.

Finspångs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarmaterial. Materialet består av skräpsoppåsar samt pedagogiskt material i form av en loppa, som barnen får pyssla och leka med. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Skolor och förskolor kan beställa hämtning av större mängder ihopsamlat skräp. Mindre mängder kan sorteras och lämnas på återvinningscentralen, återvinningsstationerna eller i soptunnan.

Aktiviteter i kommunen

Kommunen kommer ha kampanjveckor då de tillsammans med politiker besöker en skola eller förskola och är med och plockar skräp.

Kontakt

Ulf Karlsson: ulf.karlsson@finspangstekniska.se och 0122-85195

www.finspang.se/rentfinspang

Kontakt