641268
var med och plockade skräp 2020.

Kinda kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Vid skräpplockardagarna samlar gatuavdelningen/Teknik och drift ihop, sorterar och tar om hand skräpet som barnen/eleverna plockar.

Kontakt

Märit Björk: marit.bjork@kinda.se och 073-0559310

www.kinda.se/hallsverigerent

Kontakt