641268
var med och plockade skräp 2020.

Ydre kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpet som plockas sorteras och slängs i respektive enhets sopor eller om möjlighet finns kanske renhållningsbilen kommer på besök till förskolorna.

Kontakt

Helena Adolfsson: helena.adolfsson@ydre.se och 0381661286

www.ydre.se

Kontakt