641268
var med och plockade skräp 2020.

Trosa kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Kommunens arbetsmarknadsenhet kommer och hämtar.

Kontakt

Eija Karlsson: eija.karlsson@trosa.se och 0736-239708

www.trosa.se

Kontakt