641268
var med och plockade skräp 2020.

Flens kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Sortera gärna skräpet på närmaste återvinningsstation och släng resten i eget sopkärl.

Aktiviteter i kommunen

I Flens kommun kommer vecka 18 vara den stora skräpplockarveckan. Tanken är att skolorna och förskolorna arrangerar sina skräpplockaraktiviteter då, om det är möjligt. Dessutom är det öppet för föreningar, företag och privatpersoner att arrangera aktiviteter - då sker anmälan direkt till kommunen som delar ut skräpplockarmaterial. Mer information kommer att finnas på kommunens hemsida.

Kontakt

Josefin Smeds: josefin.smeds@flen.se och 0157-430044

https://flen.se/uppleva-gora/skrapplockardagarna-2020/

Kontakt