641268
var med och plockade skräp 2020.

Oxelösunds kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Ni tar själva hand om det skräp som ni samlar in. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast vid en återvinningsstation och lämna övrigt på kommunens återvinningscentral. För information om öppettider se kommunens hemsida. Kommunens förskolor och skolor får separat info om insamling av skräpet.

Kontakt

Camilla Norrgård Sundberg: camilla.norrgard.sundberg@oxelosund.se och 0155-38335

www.oxelosund.se

Kontakt