641268
var med och plockade skräp 2020.

Gnesta kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Skräpet som plockas

Kom till Gnesta Återvinningsgård och sortera det insamlade skräpet. Sortera gärna ut eventuell metall och glas redan när du plockar skräp, så blir din sortering på återvinningsgården enklare och säkrare. Fråga gärna personalen på plats om du funderar på hur skräpet ska sorteras, de hjälper dig gärna!

De förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar som plockar mycket skräp, kan få hjälp att transportera skräpet till Återvinningsgården. Ni måste dock sortera skräpet själva på plats på återvinningsgården. Passa gärna på att boka in ett studiebesök på återvinningsgården i samband med skräpplockningen! Då visar personalen hur skräpet ska sorteras och ni genomför en gemensam sortering av det insamlade skräpet. Kontakta Återvinningsgården för hjälp med transport eller studiebesök, se kontakt.

Gnesta återvinningsgård ligger vid Vackerby Industriväg 11 och öppettiderna är mån 16-20, tis 12-16, ons 16-20, tors 12-16, fre 12-16 och lördag jämna veckor 9-14. Från och med vecka 18 är det lördagsöppet varje lördag.

Kontakt

Hanna Modin: hanna.modin@gnesta.se och 0158-275 880

www.gnesta.se/plockaskrap

Kontakt