641268
var med och plockade skräp 2020.

Tierps kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Sortera och placera i närhet av soprum.

Kontakt

Pär Blom: par.blom@temab.tierp.se och 0293-219970

https://temab.tierp.se/gata-och-park/vi-haller-rent.html

Kontakt