641268
var med och plockade skräp 2020.

Håbo kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

• Källsortera på någon av återvinningsstationerna
• Källsortera på återvinningscentralen i Västerskog
• Källsortera på den mobila återvinningscentralen i Skokloster
• Lägg i gröna kärlet för hushållsavfall (gäller det skräp som är brännbart)
• Lämna på särskilda uppsamlingsplatser i Bålsta och Skokloster 

Observera att det inte är tillåtet att lämna osorterat avfall på återvinningsstationerna eller återvinningscentralen. Där ska allt sorteras i rätt behållare.

Aktiviteter i kommunen

Skräpplockardagarna pågår 27 april - 1 maj.

• På Svenska Friluftsdagen den 29 april arrangeras en uppstädningsaktivitet vid Lillsjön, med fika.
• Mobil återvinningscentral i Skokloster.
• Studiebesök på Återvinningscentralen.

Kontakt

Anna Atterlöf: anna.atterlof@habo.se och 0171-52806

www.habo.se/skräpplockardagarna

Kontakt