641268
var med och plockade skräp 2020.

Haparanda stad

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpet lämnas till Haparanda Renhållning.

Kontakt

Sofia Rosendahl: sofia.rosendahl@haparanda.se och 0922-26063

www.haparanda.se

Kontakt