641268
var med och plockade skräp 2020.

Piteå kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpet som plockas sorteras i befintliga kärl på skolan/förskolan i första hand. Om ni skulle få stora mängder brännbart material som ej går att sortera, kontakta Lisa Karlström.

Aktiviteter i kommunen

Priser kommer att lottas ut till några av de deltagande klasserna.

Kontakt

Lisa Karlström: lisa.karlstrom@pitea.se och 0911-69 66 91

www.pitea.se

Kontakt