641268
var med och plockade skräp 2020.

Gällivare kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Lämna in en anmälan via kommunens felanmälanssystem och tala om var skräpet finns att hämta. För skolor/förskolor föreslår vi att man lämnar skräpet vis soprummet. För övriga kan man med fördel lämna vid en återvinningsstation.

Kontakt

Maria Nyström: maria.nystrom@gallivare.se och 072-5715453

www.gallivare.se

Kontakt