641268
var med och plockade skräp 2020.

Övertorneå kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Säckarna samlas in och körs till Återvinningscentralen.

Aktiviteter i kommunen

Förskolor och skolor kommer arrangera skräpplockardag kring närområdet.

Kontakt

Jan Kohkoinen: jan.kohkoinen@overtornea.se och 0703572028

www.overtornea.se

Kontakt