641268
var med och plockade skräp 2020.

Jokkmokks kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen uppmanar deltagare att sortera i därför avsedda kärl.

Kontakt

Niclas Svensson: nicklas.svensson@jokkmokk.se och 0702093455

www.jokkmokk.se

Kontakt