641268
var med och plockade skräp 2020.

Arjeplogs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Lämnas i tillhandahållna kärl för sortering.

Aktiviteter i kommunen

Samtliga klasser deltar i skräpplockning, gemensam invägning och fika.

Kontakt

Jonas Callin: jonas.callin@arjeplog.se och 0702795497

www.arjeplog.se

Kontakt